1. Na mojem licu,
2. Navihane Štajerke,
3. Gasilec (Fireman),
4. Zasuči me (Spin Me),
5. Pokaži mi da me imaš še rad,
6. Mix